SF kæmper for

💔 Stop mistrivsel hos børn og unge

Minimumsnormeringer på institutionsniveau.
Minimumsnormeringer i SFO – max 9 børn per pædagog.
Loft på forældrebetalingen til SFO på 40%.
Stop for tvungen inklusion.
Tidlig indsats overfor udsatte børn og unge.
Gratis psykologhjælp til udsatte børn og unge.

🌍 Sæt klimaet først

Danmark skal reducere med 90-95 pct. i 2035 og være CO2-neutralt senest i 2040  
Hurtigt stop for nysalg af fossilbiler – før 2025 for person- og varebiler 
Klimaneutral kollektiv transport senest i 2030    
Ny flyafgift   
Mere planteføde og mindre animalsk produktion   
Fuld udfasning af naturgas ved udgangen af 2027 og kul hurtigst muligt 

❤️ Værdigheden tilbage i velfærden

Faste teams på plejecentre og i hjemmeplejen.
Stop nedskæring i ældreplejen.
At sikre bedre arbejdsmiljø i ældre- og omsorgssektoren.
Kommunen skal tage kontakt til borgeren og de(n) nære pårørende senest to uger efter en demens-diagnose er stillet

🌳 Giv naturen sin egen lov

En bindende biodiversitetslov.
Et nationalt forbud mod PFAS inden for et år.
SF vil have et forbud mod brug af sprøjtegift i alle sårbare vandindvindingsområder.
Vi skal fordoble arealet af økologisk landbrug i Danmark inden 2030.
Juridisk ansvar for brug af pesticider placeret hos den enkelte landmand.
At sætte flere midler af til at få renset de store generationsforureninger.
Trawlfiskeri med bundslæbende redskaber skal forbydes.
Forbud mod opdræt af fisk i de indre danske farvande.
Forbud mod opdræt af mink.

🩹 Bekæmp uligheden

Efterværnet skal være en ret fra 18-25 år.
Frikort, som den tidligere anbragte kan bruge senere i livet, hvis de f.eks kunne få brug for en kontaktperson, psykologhjælp eller adgang til ungdomsbolig.
At udvide adgangen til gratis psykologhjælp og indføre obligatorisk fripas i kommunerne til udsatte børn og unge.

⚖️ Ligeløn og gode arbejdsvilkår

Et opgør med tjenestemandreformen og bedre løn til traditionelt kvindedominerede fag i det offentlige.
Mænd og kvinder skal sidestilles når det kommer til barsel.
Forbedret seksualundervisning i folkeskolen.
Ofre for krænkende materiale på internettet skal have krav om at kunne få indholdet fjernet.
Forældre i regnbuefamilier skal have flere rettigheder.
Vi skal fjerne aldersgrænsen for juridisk kønsskifte.

❤️ Mere hjerte i udlændingepolitikken

Takket være SF tager Danmark kvoteflygtninge igen – men vi skal tage flere, og leve op til vores forpligtelse i FN
SF vil stoppe regeringens Rwanda-projekt – drop dansk enegang på et menneskeretligt skråplan
Hjemsendelsen af mennesker til usikre og ustabile lande må stoppes – vi kan ikke være andet bekendt