Kommunalvalg 2021 – For et Herlev der hænger sammen

Vi ønsker en kommune, som er med til at skabe og udvikle gode rammer for vores liv i Herlev.

Vi har klare mål for en kommune, som i dialog med borgerne løfter kommunens velfærdskvalitet til gavn for alle i Herlev.

Høj pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne

 • Reelle minimumsnormeringer
 • Andel af uddannet pædagogisk personale på mindst 65%
 • Velholdte indre pædagogiske lokaler og indbydende legepladser

Trivsel og højt fagligt niveau i skolerne

 • Målrettet indsats for at øge børnenes trivsel
 • Fastholde klassestørrelse på 21 elever
 • Øget brug af to voksne i klasserne

Grøn udvikling og forskønnelse

 • Mere vild natur og beplantning af byrum, pladser, vejrabatter og stier
 • Nej til boligbyggeri i 11. etagers højde – ja til ren luft og lys
 • Vedvarende energikilder på kommunale bygninger og reduktion af CO2-udledningen

Social retfærdighed og retssikkerhed

 • Retfærdig behandling af borgere med behov for hjælp og støtte til at klare hverdagen
 • At retssikkerheden i sagsbehandlingen på børne-, social-, og handicapområdet forbedres bl.a. gennem en borgerrådgiver
 • At besparelser på de specialiserede sociale tilbud stoppes

Tryghed, omsorg og værdighed i ældreplejen

 • Fast og kendt personale, som besøger den enkelte borger
 • Større indflydelse på hjælpen ud fra den enkelte borgers ønske og behov
 • Bedre vilkår for demente og deres pårørende