Mangfoldigt kultur- og fritidsliv

SF ønsker igennem en aktiv kultur- og fritidspolitik at fremme glæden, kreativiteten, fantasien og nytænkningen.

Med Medborgerhuset, Klauzdal og Paletten har Herlev sammen med kommunens biblioteker

og Gammelgård nogle fremragende faciliteter. Herlev har fået en chance for at komme væk fra slæbesporet på det kulturelle område.

Men det halter gevaldigt med økonomiske midler til at understøtte en mangfoldig vifte af kulturelle aktiviteter. Det er op til de enkelte brugergrupper, hvilke former for kulturel aktivitet  man vil satse på, men kommunen må være villig til at støtte nye aktiviteter og arrangementer såvel økonomisk som inspirationsmæssigt.

I samarbejde med SFO/klub skal foreningslivet byde specielle børn og unge ind i foreningslivet. I første omgang med en ressourceperson som træner/coach. Det er ikke rimeligt, at en gruppe børn og unge står udenfor det etablerede foreningsliv, fordi de kræver så specielle socialpædagogiske tiltag. Det skal vi som kommune kunne løse, evt. i samarbejde med nabokommuner.

Etniske minoriteter skal tilskyndes og inspireres til at deltage i og selv arrangere kulturelle aktiviteter, så deres bidrag til den kulturelle mangfoldighed og rigdom bliver mere synlig i lokalsamfundet.

Kommunens biblioteker er fortsat i en positiv udvikling, bl.a. med et alsidigt udbud af bøger, musik og IT. Bibliotekernes tilbud om IT- og internetadgang skal udvikles og der bør etableres små studierum for studerende.

Musikskolen og Billedskolens mange musiske og kreative tilbud skal videreføres og fornys i takt med brugernes behov.

På idrætsområdet er det vigtigt, at der er plads til alle – både motionsidrætten, bredden og eliten. Samarbejdet mellem foreninger, skoler og institutioner skal udbygges således, at der tilbydes aktiviteter for “foreningsløse” børn, unge og ældre – uden indmeldelsespligt. SF ønsker mere plads til motionsidrætten, herunder udvikling af et multisport-koncept. Fritidspas-ordninger skal udbygges.

SF ønske flere åbne motionspladser, der inviterer til fællesskaber. Meget gerne med info om anvendelse og tidspunkter med instruktion, så motionisterne lærer at anvende redskaberne. Om sommeren kan der tilbydemotionsaktiviteter i parkerne. Skilte skal vise hen til motions- pladser og aktiviteter.

Herlev har mange gode idrætsfaciliteter – og disse udbygges fortsat. SF ønsker en geografisk spredning af idrætsfaciliteterne og støtter fortsat et ønske om en mindre idrætshal i tilknytning til Elverhøjens Skole.

SF ønsker tillige, at den “offentlige tid” i idrætsfaciliteterne fastholdes og i nogle tilfælde udvides, så flere kan få mulighed for at dyrke motion uden at være medlem af en forening.

SF vil arbejde for:

  • At fremme et mangfoldigt kultur- og fritidsliv gennem en styrkelse af kultur- og netværkspuljerne med øgede økonomiske midler.
  • Udbygning af Bibliotekerne med studierum.
  • Initiativer til forbedring af borgernes muligheder for deltagelse i en bred vifte af motionstilbud.
  • Bygning af en mindre idrætshal i det sydlige Herlev.
  • Renoveringen atletikfaciliteterne på Herlev Stadion skal fuldføres.
  • Styrke det lokale musikmiljø med velegnede øvelokaler.
  • Åbenhed og klare kriterier for kommunens sponsorater til eliteidrætten.
  • Styrkelse af Herlev Festuge, bl.a. gennem bedre musiknavne.