Om SF Herlev

SF Herlev er et moderne grønt venstrefløjsparti baseret på lighed og frihed for alle med respekt for mennesker, samfundet og naturen.

I SF Herlev er vi ca. 50 medlemmer, hvoraf 10 medlemmer er meget aktive.

Der holdes bestyrelsesmøde ca. en gang om måneden, tirsdag inden Økonomi- og Planlægningsudvalgets møde. Her opdaterer og drøfter vi politik og organisation.

Derudover holder vi samme aften Baggrundsgruppemøde kl. 19:00, hvor dagsordenerne til de politiske udvalg diskuteres. Dette møde er meget vigtigt for vores to kommunalbestyrelsesmedlemmer, da SF´ere med særlig viden og/eller interesse er her er med til at kvalificere Betina og Arlys stilling til emner, som ligger uden for deres spidskompetencer.

Læs mere om Betina og Arly her