Seneste nyt

 • Vi har gjort det igen!
  Der er grund til at være stolte over den samarbejdsvillighed der i disse år præger Herlevs kommunalbestyrelse. Hvor mange kommuner må spare millioner, er det lykkes at holde hånden under vores velfærd og sikre at alle partier har sat deres tydelige spor i budgetaftalen. Det er flot i en svær tid. For SF har det… Læs mere: Vi har gjort det igen!
 • Nyt solcelleselskab og fart på den grønne omstilling
  Vi har med Klimahandleplanen 2050 en ambitiøs målsætning om reduktion af CO2-udledning klimabelastning i henholdsvis 2025, 2030 og senest i 2050 at være klimaneutral kommune som geografisk område. Men vi har som alle andre kommuner i Danmark stødt ind i bureaukratiske benspænd, når det kom til handling i form af opsætning af lokale solcelleanlæg på… Læs mere: Nyt solcelleselskab og fart på den grønne omstilling
 • Markant nytænkning af byudvikling i Herlev
  Efter omfattende høringssvar fra borgere og langvarige forhandlinger om en ny kommuneplan for Herlev er resultatet nu en revideret Kommuneplan for Herlev, som betyder et grønnere Herlev, en mere klimavenlig kommune, mere fællesskabsorienterede boligområder, et brud med ti års forfejlet byudvikling, højderne på det fremtidige byggeri begrænses, byggeprocenter sættes ned og planerne om massivt boligbyggeri… Læs mere: Markant nytænkning af byudvikling i Herlev
 • Borgere omkring Herlevhallerne forholder sig ikke til myter og rygter
  Borgere bosiddende omkring vores idrætsområde ved Herlevhallerne har indsamlet mere en 500underskrifter. Det irriterer borgmester Thomas Gyldal Petersen, som udtaler, at det er ærgerligt, atunderskriftsindsamlingen er sat i værk på grundlag af rygter og bekymringer. Mærkelige udtalelser, når alle ved, at borgernes reaktion sker på baggrund af, at kommunen har sendt et forslag til Kommuneplan… Læs mere: Borgere omkring Herlevhallerne forholder sig ikke til myter og rygter
 • De konservatives 2030-plan vil udhule velfærden i Herlev
  De konservative har præsenteret deres økonomiske visioner for Danmark, og det er ikke ligefrem hyggelig læsning, hvis man kærer sig om vores velfærdssamfund, som i forvejen er presset. I følge en beregning fra Arbejdernes Erhvervsråd vil de konservatives 2030-plan medføre 39.000 færre offentligt ansatte i 2030. Helt konkret vil det i Herlev betyde over 400… Læs mere: De konservatives 2030-plan vil udhule velfærden i Herlev
 • Hænder nok til børnene i Herlev?
  Vi kæmper for børnene. Og sagen er, at Herlev kan se frem til at byde tæt på 150 flere børn velkommen til verden de kommende år, end sidste år. Det viser tal fra FH. Derfor skal der sikres hænder nok allerede nu, så det bliver en dejlig nyhed, at flere børn vokser op i Herlev. God… Læs mere: Hænder nok til børnene i Herlev?
 • Herlevs børn fortjener voksne omkring sig – også efter valget
  Som far til tre børn i børnehave- og skolealderen ønsker jeg mig først og fremmest, at de små får en tryg og stress-fri hverdag. Med tid og opmærksomhed fra pædagoger og lærere. Det er svært at skabe, hvis der ikke er voksne nok, og her er minimumsnormeringerne vores vigtigste redskab. Uden minimumsnormeringer kan vi få… Læs mere: Herlevs børn fortjener voksne omkring sig – også efter valget
 • Budgetaftalen for 2023 er en sejr for børnene
  Vi er i SF mega glade for den budgetaftale for 2023, som det lykkedes at forhandle hjem sent i går aftes. Udgangspunktet var, at der skulle spares 30 millioner kroner. Det lykkedes at forhandle de værste tidsler ud af den buket – blandt andet besparelser på daginstitutionsområdet, skoleområdet, det specialiserede børneområde og ældreområdet. Samtidig fik… Læs mere: Budgetaftalen for 2023 er en sejr for børnene
 • Når byudviklingen går over gevind
  Nu ser vi for alvor resultatet af en politisk besluttet byudvikling, som er gået helt over gevind. Posthusgrunden med sine megahøje bygninger, tæthed og det nærmeste vi kommer et beton- og stålhelvede. Gode boliger helt sikkert, men ikke kønt. Samme med Bymidten som i denne tid rejser sig mod himlen, og så har vi slet… Læs mere: Når byudviklingen går over gevind
 • Ingen stopklods for megaklasser i Herlevs skoler
  Risikoen for flere megaklasser i Herlevs skoler lurer lige om hjørnet. Det nuværende flertal i Herlev kommunalbestyrelsen har ingen intentioner om at forhindrer flere megaklasser, hvis det står i deres magt. Det står klart efter debatten på sidste uges kommunalbestyrelsesmøde, hvor borgmesteren direkte blev adspurgt, om Socialdemokratiet har noget loft over klassestørrelsen. Svaret var nej… Læs mere: Ingen stopklods for megaklasser i Herlevs skoler
 • Hvor digital er du?
  Ældre og mennesker med et udviklingshandicap er de befolkningsgrupper, der overses allermest i forhold til den stigende digitalisering og det udfordrer både deres demokratiske deltagelse, men også retssikkerheden. I dag slipper vi for at stå i kø på posthuset og hos diverse Myndigheder med begrænset åbningstid. Til gengæld må mange erkende, at de ikke er… Læs mere: Hvor digital er du?
 • Skolerne får friheden til at forringe standarden
  Med budgetaftalen på skoleområdet cementerer et flertal kommunalbestyrelsen, at kommunalbestyrelsen ikke længer tager ansvar for den overordnede skolestruktur og klassestørrelser. Det har vi set var Socialdemokratiets dagsorden i seneste år, men nu bakkes det desværre også op af forligspartierne. Helt konkret betyder det, at der ikke længere er garanti for fx indskolingstrin de to skolematrikler… Læs mere: Skolerne får friheden til at forringe standarden
 • Tidligere inddragelse af forældrene i pædagogisk tilsyn
  SF stiller forslag om, at forældrene i daginstitutionerne bliver tidligere inddraget i processen som led i det pædagogiske tilsyn på daginstitutionsområdet. Vi forslår helt konkret, at forældrebestyrelsen får mulighed for at kommentere på et udkast til rapport over det pædagogiske tilsyn, som kommunen jf. lovgivningen gennemføre hvert andet år. Det sikrer, at forældreperspektivet inddraget før,… Læs mere: Tidligere inddragelse af forældrene i pædagogisk tilsyn
 • Husk en borgerrådgiver i Budgetforhandlingerne!
  Budgetforhandlingerne er i fuld gang og ligeledes kampen om, hvilke områder der er vigtigst at tilføre penge. Der er indgået en god aftale for ældreområdet i Herlev og fuld gang i forhandlinger på børneområdet. Men der er mere kernevelfærd, der også er presset i Herlev! Fra Danske handicaporganisationers side, vil vi endnu engang minde om,… Læs mere: Husk en borgerrådgiver i Budgetforhandlingerne!
 • Mere selvbestemmelse for den ældre i hjemmeplejen
  Det er en god aftale om udviklingen af ældreområdet i Herlev, som partierne i kommunalbestyrelsen er blevet enig om. Fordi de ældre borgere i højere grad kommer til at opleve et mere fast og kendt personale, som hjælper den enkelte borger. Målet er, at borgerne får større indflydelse på hjælpen og styrker muligheden for at… Læs mere: Mere selvbestemmelse for den ældre i hjemmeplejen
 • Spis din by
  Hvad siger du til, inden for kort afstand af din bolig, at kunne plukke frugter og bær eller gå på opdagelse i de mange spiselige planter som faktisk er spiselige? Det mener vi skal være en mulighed for alle i Herlev, ligesom Herlev skal være en grønnere by på mange måder og mange flere steder.… Læs mere: Spis din by
 • Herlev Syd mangler en daginstitution
  Der mangler daginstitutionspladser i den sydlige del af Herlev. Kapaciteten er ikke blevet udbygget selv om, at der er bygget to meget store boligkomplekser på Hørkær. Oven i købet er der nu et nyt lokalplansforslag på vej, så yderlige i alt tre områder kan bebygges med boliger i de nærmeste år. Afstanden mellem hjem og… Læs mere: Herlev Syd mangler en daginstitution
 • Mikro-byhaver i Herlev
  Hvad skal vi gøre med alle de forældreløse stykker grønt i Herlev, som ingen tager sig af? Og alle de fortabte pletter asfalt, som ligger uudnyttet hen, mellem cykelstier og fortorve, langs stier og ved kommunale bygninger? De skal da adopteres af Herlevs borgere, som har lyst til få lidt grønt mellem fingrene! Lad os… Læs mere: Mikro-byhaver i Herlev
 • Ensomhed
  At miste sit sociale liv og være afskåret fra sine venner, børn eller forældre skaber mistrivsel. Og vi følte nok alle ensomheden i forskellig grad under nedlukningen. Derfor har emnet næppe været mere aktuelt at få gjort noget ved. Men der er en gruppe mennesker i Danmark, som langt oftere er isoleret og uden kontakt… Læs mere: Ensomhed
 • Lindehøjskolesagen udfordrer Herlev Kommunes troværdighed
  Det er stærkt bekymrende, hvordan Herlev Kommunes politiske ledelse og forvaltning udlægger Dansk Center for Undervisningsmiljøs vejledende tilsynsudtalelse i sagen om en dybt tragisk episode på Lindehøjskolen i september 2020. I et brev til skolens forældrekreds skriver bl.a. forvaltningen på skoleområdet: ”Vi kan konstatere, at tilsynet ikke har givet anledning til anbefalinger rettet mod den… Læs mere: Lindehøjskolesagen udfordrer Herlev Kommunes troværdighed
 • Borger og erhverv vil gerne den grønne omstilling
  Den grønne omstilling i Herlev går langsom. Alt for langsom efter SF’s mening. Vi har godt nok gennem 5-6 år målrettet renoveret og energioptimeret en lang række kommunale bygninger for 125 mio. kr. Flot. Men der ligger ikke nogen planer for videreførelsen af opgaverne på området, selv om kommunens analyse har vist et behov på… Læs mere: Borger og erhverv vil gerne den grønne omstilling
 • Politisk ansvar for dårlige skoleoplevelser
  En måling af brugertilfredsheden blandt forældrene til børn i Herlevs skoler viser, at tilfredsheden i Herlev ligger under landsgennemsnittet på spørgsmål som fx general tilfredshed med skolen, fagligt udbytte af undervisningen og indsats for at begrænse mobning. Nogle skolerne ligger endda noget under landsgennemsnittet. Det er Indenrigs- og Socialministeriet, som har stået for undersøgelse i… Læs mere: Politisk ansvar for dårlige skoleoplevelser
 • Gratis psykologhjælp til unge i Herlev
  Når du har brækket benet, går du til lægen. Når du har ondt i sjælen, må du bide smerten i dig – med mindre du har en spækket bankkonto. Det er hverdagen for mange unge i Herlev, og det er fuldstændig urimeligt. I København, Gladsaxe, Lyngby og flere andre kommuner har man for længst indført… Læs mere: Gratis psykologhjælp til unge i Herlev
 • Borgerrådgiver nu!
  En kommune kendes på, hvordan den behandler de svageste i vores samfund. I hele landet ser og hører vi forfærdelige historier om besparelser på handicapområdet, ofte med kæmpe konsekvenser for den enkelte familie. Således også i Herlev, hvor 44% af klagerne på voksenområdet og 63% på børneområdet, bliver omgjort af Ankestyrelsen. Vi skal huske, at… Læs mere: Borgerrådgiver nu!
 • SF’s ændringsforslag til Budget 2021
  På baggrund i et øget tilskud til Herlev Kommune primært via Udligningsreformen og den dermed positive udvikling af kassebeholdningen, er der økonomisk plads til nye intiativer og genopretning af nogle af de tidligere års besparelser. SF har følgende forslag til Budget 2021: Børneområdet1. Øget tilskud til uddannelse af flere meritpædagoger for at rette op på… Læs mere: SF’s ændringsforslag til Budget 2021