Tidligere inddragelse af forældrene i pædagogisk tilsyn

SF stiller forslag om, at forældrene i daginstitutionerne bliver tidligere inddraget i processen som led i det pædagogiske tilsyn på daginstitutionsområdet.

Vi forslår helt konkret, at forældrebestyrelsen får mulighed for at kommentere på et udkast til rapport over det pædagogiske tilsyn, som kommunen jf. lovgivningen gennemføre hvert andet år. Det sikrer, at forældreperspektivet inddraget før, at det endelige punktum sættes og papiret bliver et afsluttet dokument. Og det øger forældrene indflydelse på rapportens ordlyd på de punkter, som kan have forældrenes særlige bevågenhed.

Vi skal også overveje, hvordan vi i højere grad får forældreperspektivet inddraget tidligere i det pædagogiske tilsyn, fx ved at forældrebestyrelserne på forhånd afholder forældremøder, workshops på de enkelte stuer mv. for at få et børnenært blik på, hvor de pædagogiske udfordringer kan være.

Målet er, at alle Herlevs daginstitutioner lever op til målsætningen om inspirerende og udfordrende læringsmiljøer for de mindste børn.

Arly Eskildsen Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *