Husk en borgerrådgiver i Budgetforhandlingerne!

Budgetforhandlingerne er i fuld gang og ligeledes kampen om, hvilke områder der er vigtigst at tilføre penge. Der er indgået en god aftale for ældreområdet i Herlev og fuld gang i forhandlinger på børneområdet. Men der er mere kernevelfærd, der også er presset i Herlev!

Fra Danske handicaporganisationers side, vil vi endnu engang minde om, at det sociale Danmarkskort fortsat viser udfordringer i retssikkerheden for mennesker med et handicap. Alt for mange sager bliver omgjort eller hjemvist fra Ankestyrelsen og alt for meget unødvendigt tid skal bruges i Forvaltningerne på, at behandle sagerne igen, fordi de ikke er belyst korrekt eller hvad forklaringen kan være…  

Blot 42 ud af landets 98 kommuner har indtil videre valgt at ansætte en borgerrådgiver, skal Herlev være nummer 43?

En ny analyse fra Justitia viser, at en uafhængig borgerrådgiver – en slags kommunal ombudsperson – kan spille en stor rolle i at hæve retssikkerhedsnivauet, især for ressourcesvage borgere. Borgerrådgiveren kan have en rolle som tillidsopbyggende mellemmand mellem borger og kommune, fordi vedkommende kan tage den uformelle dialog med borgerne og hjælpe dem videre i systemet, samtidig med at de kan forebygge fejl og mangler ved at undervise og sparre med sagsbehandlerne i forvaltningen.

Dermed er borgerrådgivere en enkel og billig løsning til at både styrke retssikkerheden og borgernes tillid til det kommunale system.

Husk det i forhandlingerne! Handicapområdet er også kernevelfærd!

Betina Skovby, Formand for DH-Herlev og spidskandidat for SF til kommunalvalget 2021.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *