Handicap

Hvor digital er du?

Ældre og mennesker med et udviklingshandicap er de befolkningsgrupper, der overses allermest i forhold til den stigende digitalisering og det udfordrer både deres demokratiske deltagelse, men også retssikkerheden. I dag slipper vi for at stå i kø på posthuset og hos diverse Myndigheder med begrænset åbningstid. Til gengæld må mange erkende, at de ikke er …

Hvor digital er du? Læs mere »

Husk en borgerrådgiver i Budgetforhandlingerne!

Budgetforhandlingerne er i fuld gang og ligeledes kampen om, hvilke områder der er vigtigst at tilføre penge. Der er indgået en god aftale for ældreområdet i Herlev og fuld gang i forhandlinger på børneområdet. Men der er mere kernevelfærd, der også er presset i Herlev! Fra Danske handicaporganisationers side, vil vi endnu engang minde om, …

Husk en borgerrådgiver i Budgetforhandlingerne! Læs mere »

Ensomhed

At miste sit sociale liv og være afskåret fra sine venner, børn eller forældre skaber mistrivsel. Og vi følte nok alle ensomheden i forskellig grad under nedlukningen. Derfor har emnet næppe været mere aktuelt at få gjort noget ved. Men der er en gruppe mennesker i Danmark, som langt oftere er isoleret og uden kontakt …

Ensomhed Læs mere »