Hvor digital er du?

Ældre og mennesker med et udviklingshandicap er de befolkningsgrupper, der overses allermest i forhold til den stigende digitalisering og det udfordrer både deres demokratiske deltagelse, men også retssikkerheden.

I dag slipper vi for at stå i kø på posthuset og hos diverse Myndigheder med begrænset åbningstid. Til gengæld må mange erkende, at de ikke er digitale nok til at få tjekket deres e-boks jævnligt og på den måde risikere at overse vigtige dokumenter.

Forleden skulle jeg på vegne af DH-Herlev indsende et høringssvar til Lokalplan 121. For overhovedet at finde lokalplansoplægget, måtte jeg ind og søge på hjemmesiden. Så langt så godt… så skulle jeg finde den mail, til hvem det skulle fremsendes.

Her blev jeg udfordret – for det skulle sendes via Borger.dk!  Og at finde den rigtige adresse, få vedhæftet det rigtige dokument, havde taget modet fra en del.

Vi må simpelthen ikke skabe et A og et B-hold!

Den 15.september var ”Demokratiets dag” og det fejrede vi på min arbejdsplads med at invitere alle vores borgere med et udviklingshandicap til et oplæg om vores Demokrati, Grundlov, Folketing m.m. og underviste i, hvordan man kan gøre sin indflydelse gældende i nærmiljøet, i boligforeningen mm.

Det er bare rigtigt svært at deltage når man reelt afskæres fra at reagere på vigtige henvendelser eller til selv at opsøge eller ansøge om hjælp, fordi man ikke er fortrolig med det digitale eller har evnerne til at reagere på det fremsendte, uden en håndholdt indsats fra familie, venner eller støttepersonen.

Vi er nødt til at sikre at alle stemmer høres og derfor skal denne udfordring tænkes ind allerede i designfasen, så alle har reelt lige muligheder for at have indflydelse på eget liv.

Jeg følte mig i hvert tilfælde ikke særlig digital i den situation.

Betina Skovby, Spidskandidat for SF til KV21