Betina Skovby – Spidskandidat

Jeg hedder Betina, er 51 år og bor i Herlev med mine to børn. Jeg er uddannet socialpædagog og arbejder som leder af Gladsaxe Handicaptilbud uden døgndækning. Jeg er Formand for Danske Handicaporganisationer i Herlev og har siddet i Handicaprådet de seneste 8 år.

Jeg er meget optaget af fællesskabet og læser Master i Social Entreprenørskab på RUC, fordi jeg gerne vil finde nye og innovative løsninger for social bæredygtighed, til glæde for alle, også dem, der har svært ved at finde en plads i fællesskabet.

Et rigt samfund er et samfund, hvor man kæmper for de svageste og alle har en plads i fællesskabet.

Jeg er aktiv i B1973, hvor jeg igennem årene har stået for pigefodbold, fodboldfitness og senest startet speciel fodboldfitness og speciel fodbold op, for en gruppe der normalt ikke kommer i klubben. Fordi jeg tror på, at alle mennesker ønsker at være en del af noget, og derfor skal vi naturligvis investere i mennesker.

RETSIKKERHED FOR ALLE Jeg vil arbejde benhårdt for at få den politiske linje gjort mere menneskelig overfor alle mennesker i herlev. Vi skal investere i mennesker og i vores alles velfærd, så retsikkerheden og værdigheden sikres i vores ældrepleje, på vores sociale tilbud, i vores jobcentre og ikke mindst i vores skoler og daginstitutioner.

RO PÅ – DET HASTER Vi mødes konstant af krav om effektiviseringer, og stress rammer alt for mange mennesker. Corona har lært os at sætte tempoet ned, og det har været sundt for mange, så det skal vi fortsat gøre. Vi skal have tid til familielivet, tid til at børn vokser op i tryghed og tid til faglighed på vores arbejdspladser.

SUNDT BYKLIMA Herlev er en skøn by på mange måde, men det er også en voldsomt støjplaget by og efterhånden ikke mange oaser at flygte til. Støj dræber, kan give forhøjet blodtryk og stress. Vi skal derfor investere i støjreducerende tiltag, som samtidig kombineres med grønne løsninger, til vores fælles glæde.