Regionsrådsvalget handler om psykiatri, sundhed, grøn omstilling og kollektiv trafik

Vi skal have et sundhedsvæsen, som er gearet til at helbrede både vores fysiske og mentale sygdomme for alle

Vi skal have et effektivt sundhedssystem og lige adgang for alle. Kvaliteten og omsorgen skal forbedres – lige fra kræftbehandlingen, de groteske forhold på fødeafdelingerne til underprioriteringen af psykiatrien.

Vi har netop under Coronapandemien set, hvor afgørende det er, at vi i Danmark har et offentligt og effektivt sundhedssystem, der hurtigt kan omprioritere indsatsen, når det virkelig brænder på. Uden tilstrækkelig kapacitet i hverdagen, vil det gå galt i fremtiden i spidsbelastningssituationer.

SF vil skabe lighed i sundhedssystemerne. Det handler om at sikre, at alle befolkningsgrupper får relevant og optimal behandling.Regionen skal understøtte kommunernes arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme. Den bedste sundhedsindsats er den, hvor vi sikrer, at befolkningen ikke bliver syg. Der skal være let adgang til læge, og vi skal arbejde for at mindske brugerbetaling til sundhedsydelser som
psykolog, fysioterapeut og tandlæge.

Det klare mål er en region, som i dialog med borgerne og patientforeningerne udvikler behandlingen i det offentlige sundhedsvæsen til gavn for alle.

Løft af psykiatrien

  • Økonomisk opprioritering af psykiatri
  • Væk med ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien
  • Mere personale i psykiatrien
  • Flere senge- og behandlingspladser
  • Mindre medicin – mere psykoterapi og dialog
  • Forpligtende og systematiseret inddragelse af patienter og pårørende
  • Behandling af mennesker med psykisk sygdom og misbrug samles under regionen

Effektivt sundhedsvæsen

  • Satse på nyeste viden, teknologi og behandlingsformer i kræftbehandlingen
  • Målrettet indsats for at modvirke uligheden i adgang til sundhed
  • Bedre kommunikation – mindre lægelatin på hospitalerne og hos familielægen
  • Forholdene for fødende skal forbedres før, under og efter

Grøn omstilling

  • Udbygning af vedvarende energi – vindmøller, solenergi og energibesparelse
  • Mere vild natur og øget biodiversitet over alt i regionen
  • Reduktion af CO2-udledningen
  • Gennemføre vandmiljøplaner, som sikrer rent vand

Bedre kollektiv trafik

  • Flere tværgående letbaner og busser i eget spor
  • Førerløse S-tog med mulighed for flere afgange
  • Forståeligt og enkelt takstsystem for hele regionen
  • Bedre forhold for cyklisterne og mindre støj og luftforurening

Social retfærdighed og retssikkerhed

  • At besparelser på de specialiserede sociale tilbud stoppes
  • At de højt specialiserede områder overflyttes fra kommunerne til regionen
  • Den rigtige hjælp skal gives den første gang