Hej! Jeg hedder Arly Eskildsen, er 66 år og efter mange år som organisationskonsulent i BEDRE PSYKIATRI er jeg netop gået på pension, men er fortsat aktiv i det frivillige sociale arbejde. Jeg har to voksne børn og seks bonusbørnebørn. Jeg har været medlem af Herlev kommunalbestyrelse siden 2001.

Vi har brug for en visionær venstrefløj, som kan og vil tage kampen op for investeringer i vores børn, social retfærdighed, en bedre psykiatri og grøn omstilling. Jeg arbejder for, at kommunerne får et større økonomisk råderum, der sikrer den fortsatte udvikling af den borgernære velfærd. Til gavn for børnefamilier, skolebørn, ældre, arbejdsløse, syge og socialt udsatte.

Stem på Arly Eskildsen, det gør jeg. Arly lytter, når man har en sag, hvor kommunens sagsbehandling er problematisk og almindelige mennesker kommer i klemme i systemet. Vi kan ikke undvære ham i kommunalbestyrelsen.

Tiffanie C. B.

Jeg har særligt fokus på indsatsen på børn, skole, social, ældre, psykiatri og miljøområdet. Jeg har bl.a. arbejdet for en ordentlig madordning i daginstitutionerne, bedre normeringer, børneparate folkeskoler, uddannelse og job, fornyelse og modernisering af psykiatrien, bedre kollektiv trafik, trafiksikkerhed, indsatsen mod klimaforandringer og for et grønnere Herlev.

Mine mærkesager

Øget social og faglig trivsel i skolerne Vi skal løfte den sociale og faglige trivsel i skolerne. Alle børn skal lære mere og være glade for at gå i skole. Trivslen og arbejdet mod mobning skal styrkes. Jeg vil slås for, at klasserne som udgangspunkt skal have max. 21 elever. Vi skal også gøre maksimal brug af 2-lærerordninger. Alle skal have mulighed for at tage en ungdomsuddannelse.

Grønnere og miljøvenlig Herlev Grøn byudvikling og forskønnelse. Vi skal bevare de bolignære grønne områder, skabe nye grønne oaser og pladsdannelser. Afvisning af urimeligt høje etagebyggeri og superhøje byggeprocenter. Herlev trænger til et smukkere og mere indbydende udtryk. Invester i mere vild natur. Satsning på vedvarende energikilder og øget brug af affald. markant bidrag til at reducere CO2-udslippet.

Værdig ældreomsorg og demensvenlig kommune En værdig ældreomsorg med tid, fleksibilitet og tilvalgsmuligheder tilpasset den ældres egne behov. Mere omsorg og mindre bureaukrati. Bedre støtte til demenete og deres pårørende.

Ordentlig dialog med borgerne En åben dialog med og ordentlig betjening af borgerne bør være det ypperste mål – ikke mindst i forhold til de borgere, som har et særligt behov for hjælp og støtte til at klare hverdagen. Den rigtige hjælp skal gives den første gang.