Lighed i sundhed

SF har en vision om, at Herlev udvikles til at blive et sundere sted at leve og opholde sig i.

SF vil bruge penge på forebyggelse. Fordi vi ved, at hver en krone vi investerer i sundhed tjener sig selv ind igen og mere til. Sunde børn trives i skolen, og sunde ældre har mindre behov for hjælp og pleje. Forebyggelse er verdens bedste investering. Både økonomisk og menneskeligt.

Desværre er ulighed i sundhed stigende i Danmark i forhold til Norden.

Befolkningen i Herlev lider under en overvægt af livsstilssygdomme og har en højere sygelighed end landsgennemsnittet, hvad angår lungekræft og karsygdomme. Samtidig dyrker forholdsvis få motion. Livsstilssygdommene er med til at sænke Herlev-borgernes gennemsnitslevetid.

SF støtter, at Herlev kommunes sundhedsstrategi baseres på et bredt sundhedsbegreb, som ud over sygdom og handicap også inddrager spørgsmål om fysisk, psykisk og socialt velvære. Det betyder, at sundhedsarbejdet også skal ses i sammenhæng med vores miljø, boliger, trafikforhold, arbejdsliv, kultur- og fritidsliv mv.

Derfor skal Herlev kommune i forlængelse af den vedtagne sundhedsstrategi udarbejde en samlet handlingsplan for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Herunder skal der gøres en indsats for at hjælpe borgerne til at nedbringe de livsstilsrelaterede sygdomme, som følge af manglende motion, overvægt, rygning, stress, stort forbrug af rusmidler mv.

Sunde kostvaner kan bl.a. fremmes ved at stille krav om madkvalitetsmål ved indgåelse af forpagtnings pagtningsaftaler, aftaler med idrætsklubber og kulturelle institutioner.

SF vil arbejde for:

  • Styrkelse af forebyggelse, genoptræning og behandling i sundhedscentret.
  • Handlingsplan for og en opprioritering af de økonomiske midler til den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.
  • Skabelse af flere fleksible motionstilbud i lokalområderne – gerne i et samarbejde med det etablerede idrætsliv eller i tilknytning til sundhedscentret.
  • Sund mad og drikke i daginstitutioner og skoler.
  • Udformning af en ernæringspolitik i kommunens institutioner, skoler og fritidsfaciliteter – ja til fedtfattig mad og sukkerfri drikke.
  • Bekæmpe luftforurening og trafikstøj – sikre rent vand og kemifrit miljø.
  • Udformning af en aktiv antimobbepolitik i skolerne, der fordrer aktive forebyggende indsatser.
  • Mere omsorg i forhold til de ensomme ældre og handicappede.
  • Øge midlerne til udvikling af de sociale netværk i kommunen.