Regionsrådsvalg 2021 – For en menneskelig og bedre psykiatri

Arly Eskildsen

Hej! Jeg hedder Arly Eskildsen, er 66 år og efter mange år som organisationskonsulent i BEDRE PSYKIATRI er jeg netop gået på pension, men er fortsat aktiv i det frivillige sociale arbejde. Jeg har to voksne børn og seks bonusbørnebørn. Jeg har været medlem af regionsrådet aug. 2010-2013, herunder formand for Psykiatri- og handicapudvalget. Medlem af Herlevs kommunalbestyrelse siden 2001. Bestyrelsesmedlem i Muhabet – et aktivitets- og værested for traumatiserede flygtninge og indvandrere.

Vi har brug for en visionær venstrefløj, som kan og vil tage kampen op for investering i det offentlige sundhedsvæsen, markant økonomisk løft af psykiatrien, udbygning af den kollektive trafik og grøn omstilling.

Stem på Arly Eskildsen, det gør jeg. Arly er en markant politiker, som er
en af de få, der virkelig kæmper for bedre vilkår i psykiatrien. Han tør at
tage fat, hvor psykiatrien og politikere svigter. Vi har brug for ham
igen i regionsrådet.

Jeanette Moe Kyhl Frank, praktiserende
psykoterapeut, København.

Jeg har en bred interesse for at arbejde for bedre sundhed, grøn omstilling, en decentralisering af uddannelsesstederne og effektiv kollektiv trafik. Og så har jeg en helt særlig fokus på indsatsen for fornyelse og modernisering af psykiatrien – det er et forsømt område, og alt for få politikere interesserer
sig for at gøre noget alvorligt ved de mange problemer. Din opbakning vil sikre psykiatrien en stemme i regionsrådet.

Jeg har klare mål for en region, som i dialog med borgerne og patientforeningerne udvikler behandlingen i det offentlige sundhedsvæsen til gavn for alle.

Mine mærkesager

En moderne medicinlet psykiatri Psykiatrien er voldsomt underprioriteret økonomisk og skriger på fornyelse. Væk med ventetider – hurtig behandling er den bedste vej til helbredelse. Indførelse af behandlingsmetoder baseret på inddragelse, dialog og recovery (at kunne komme sig helt eller delvist), kombination af medicin, psykoterapi og sociale tiltag i sammenhængende forløb. Flere senge- og behandlingspladser. Èt samlet behandlingstilbud for mennesker med psykisk sygdom og misbrugsproblem.

Høj kvalitet og effektivitet i sundhedstilbuddene Vi skal investere i den bedste kræftbehandling og udnytte de højteknologiske landvinger. Fødeafdelingerne skal bemandes, så fødende får en god oplevelse uden stress, jag og pres for hurtig hjemsendelse. Der skal være lige adgang til sundhed og social ulighed i sundhed skal modvirkes.

Grøn omstilling Vi skal satse på vedvarende energi, genanvendelse af affald og bidrage markant til at reducere regionens samlede CO2-udledning. Regionen skal understøtte den grønne omstilling, som kan sikre os massere af grønne arbejdspladser og en økonomi til at leve af i fremtiden.

Udbyg den kollektive trafik den kollektive trafik skal udvikles og forbedres. Flere letbaner og busser i eget spor. Førerløse S-tog med mulighed for mange flere afgange. Enkelte og forståelige takssystemer skal indføres. Udbygning af cykelstinettet og bedre vedligeholdelse af stierne.

Velfærdsuddannelser skal genetableres på Københavns Vestegn/omegn Det er en uddannelsespolitisk skandale, at alle velfærdsuddannelserne som lærer, pædagog, sygeplejerske er nedlagt på den københavnske vestegn/omegn. De skal hurtigst muligt genetableres, så unges adgang til uddannelse forbedres. Vi mangler allerede i dag alt for mange fra disse faggrupper.

STEM SF – personligt på Arly Eskildsen 16. november