Job og erhverv

En effektivisering af beskæftigelsesindsatsen skal stå højt på dagsordenen i de kommende år – ikke mindst i lyset af den kraftige stigning i arbejdsløsheden under coronanedlukningen. Vi skal gøre en ekstraordinær indsats for at få nye arbejdsløse hurtig tilbage i arbejde – enten i andre jobmuligheder eller når det bliver aktuelt med oplukninger. Den hidtidige indsats skal evalueres, og der skal skabes grundlag for nye målrettede initiativer. De arbejdsløse skal have hjælp til opkvalificering og indslusning i rigtige job – ikke perspektivløs aktivering.

Arbejdsløsheden blandt de unge er et særligt problem. Herlev Kommune skal gøre en ekstraordinær indsats for i samarbejde med de lokale erhvervsliv at skaffe praktik og uddannelsespladser til de unge. Samtidig skal der gøres en målrettet indsats for at motivere de unge til at uddanne, så de har de nødvendige uddannelser, når beskæftigelsessituationen bedres.

Mange borgere melder sig med ønsket om hjælp til at komme videre i arbejdslivet. Langt de fleste har en vilje og et begrundet håb om at kunne blive selvforsørgende igen. Men de borgere, der er nedslidte eller på anden måde ikke har udsigt til at blive erhvervsduelige, skal ud af kontanthjælpssystemet og gives andre kontante overlevelsesmuligheder – enten i form af førtidspension eller et ressourceforløb. Men SF vender sig imod, at borgere – hvor udsigten er håbløst eller direkte skadeligt – tvinges ud i et stressende ressourceforløb. Syge borgere skal ud af jobcentrene.

Herlev kommune skal aktivt arbejde for at få andelen af kontanthjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund end dansk overflyttet fra passiv forsørgelse til at være en aktiv del af erhvervslivet. Fx ved at sørge for aktivering, jobformidling, bølgebryderordninger, sprogindlæring og uddannelsesopfølgning.

82% af alle unge 19-20 årige er enten i uddannelse eller i job. For unge med et handicap gælder det kun 40%. Det skal vi have fokus på at ændre.

SF vil arbejde for:

  • Ekstraordinær fokus og indsats for at få nye arbejdsløse hurtig tilbage i job under og efter coronanedlukningen.
  • Målrettet indsats for  at skaffe praktik og uddannelsespladser til de unge i samarbejde det lokale erhvervsliv.
  • En opprioritering af Jobcentret og effektivisering af kommunens beskæftigelsesindsats på kontant-, dagpenge- og revalideringsområderne.
  • Udnytte mulighederne for virksomhedspraktik, jobrotationsordninger og løntilskudsjob.
  • Opkvalificere sagsbehandlerne i Jobcentret, så de har et grundigt kendskab til mennesker med psykisk sygdom og hvordan en positiv indsats kan tilrettelægges.
  • Intensiv hjælp til nytilflyttede mennesker med etnisk minoritetsbaggrund til at komme i uddannelse og arbejde, herunder motivation til at lære det danske sprog.