Mere selvbestemmelse for den ældre i hjemmeplejen

Det er en god aftale om udviklingen af ældreområdet i Herlev, som partierne i kommunalbestyrelsen er blevet enig om. Fordi de ældre borgere i højere grad kommer til at opleve et mere fast og kendt personale, som hjælper den enkelte borger. Målet er, at borgerne får større indflydelse på hjælpen og styrker muligheden for at tilrettelægge indsatsen ud fra den enkelte borgers ønsker og behov.

Indsatsen og tilbuddet til borgere med demens og deres pårørende vil blive styrket, bl.a. med flere pladser i kommunens dag- og aktivitetstilbud, som vil kunne bidrage til øget livskvalitet med mulighed for at fastholde et værdigt og selvstændigt liv.

Med et nyt koncept vil kommunen styrke forebyggelsen blandt ældre og dermed forebygge funktionstab og fastholde fysisk og mental sundhed i et aktivt liv længst muligt.

Det er helt afgørende, at ord følges af handling, så de gode intentioner bliver ført ud i livet. Derfor er det helt afgørende, at Herlev kommune får bedre vilkår i arbejdet for at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere til ældreplejen. På bundlinjen skal aftalens succes måles på, om de ældre oplever et løft af kvaliteten i hjemmehjælpen og ældreplejen.

Arly Eskildsen Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *