Hænder nok til børnene i Herlev?

Vi kæmper for børnene.

Og sagen er, at Herlev kan se frem til at byde tæt på 150 flere børn velkommen til verden de kommende år, end sidste år. Det viser tal fra FH. Derfor skal der sikres hænder nok allerede nu, så det bliver en dejlig nyhed, at flere børn vokser op i Herlev.

God trivsel afhænger af gode rammer for børnelivet. Og det går ikke for godt i Danmark, og der er intet der tyder på, at det går bedre i Herlev end andre steder.

Derfor tager vi det alvorligt, at 1000 psykologer den 22. august skabte rystelser i velfærds-Danmark med et indlæg i Politiken. 1000 professionelle med et klart budskab: Får vi ikke bedre rammer og vilkår for børnene, ved at der er nok pædagoger og læreres til at sikre mere ro, overskud og nærvær, så vender vi ikke den negative trivsel der hersker nu.

Det er en melding, vi ikke har råd til at sidde overhørig. I Albertslund er der netop kommet tal for de reelle normeringer som viser, at der er 4.1 – i stedet for 3 – vuggestuebarn pr voksen og 8.2 børnehavebarn pr. voksen – i stedet for 6.  Vi har desværre endnu ikke kunne få tal for Herlev, men et forsigtigt skøn fra BUPL viser, at der mangler ca. 25 årsværk for at institutionerne oplever reelle minimumsnormeringer.

Vi vil som SF’ere fortsætte kampen for nok pædagoger til vores børn. Det kræver investeringer i uddannelsen til pædagog, at lønnen bliver mere fair og at børnene bliver prioriteret – både kommunalt og nationalt.