De konservatives 2030-plan vil udhule velfærden i Herlev

De konservative har præsenteret deres økonomiske visioner for Danmark, og det er ikke ligefrem hyggelig læsning, hvis man kærer sig om vores velfærdssamfund, som i forvejen er presset.

I følge en beregning fra Arbejdernes Erhvervsråd vil de konservatives 2030-plan medføre 39.000 færre offentligt ansatte i 2030. Helt konkret vil det i Herlev betyde over 400 færre medarbejdere i den offentlige sektor, samtidig med at der bliver næsten 900 flere børn og ældre i kommunen. Sagt med andre ord skal færre pædagoger og færre social- og sundhedsassistenter passe flere børn og ældre, end det vi har i dag. Det vil udhule det i forvejen pressede børneområde og ældrepleje.

Når man har sin gang rund i kommunale institutioner, så ved man, at det er en umulig opgave at sløjfe 400 stillinger i en kommune som Herlev uden, at det får katastrofale konsekvenser for vores børn og vores ældre. Når konservative påstår at den offentlige service ikke forringes med den plan, er det at stikke befolkningen blår i øjnene.

Derfor handler folketingsvalget om, hvorvidt vi fortsat skal sikre et stærkt velfærdssamfund – eller om vi skal afvikle det. For med de konservative i spidsen for en borgerlig regering og deres økonomiske afviklingsplan for velfærdssamfundet kan fremtiden blive en deroute for vores kernevelfærd.

For SF er valget ganske klart. Vi skal fortsat udvikle og styrke minimumsnormeringerne i vores dagtilbud og skabe en værdig ældrepleje, hvor vi gør op med minuttyranni og manglende tid til omsorg.