Borgere omkring Herlevhallerne forholder sig ikke til myter og rygter

Borgere bosiddende omkring vores idrætsområde ved Herlevhallerne har indsamlet mere en 500
underskrifter. Det irriterer borgmester Thomas Gyldal Petersen, som udtaler, at det er ærgerligt, at
underskriftsindsamlingen er sat i værk på grundlag af rygter og bekymringer.

Mærkelige udtalelser, når alle ved, at borgernes reaktion sker på baggrund af, at kommunen har sendt et forslag til Kommuneplan 2023-35 i offentlige høring, som foreslår tilladelse til at bygge boliger i 4 etager i hele vores idrætsområde omkring Herlevhallerne. Ydermere har kommunalbestyrelsen startet en udviklingsproces for området på ideplan (forundersøgelse) og afholdt en stribe møder, hvor oplægget netop var muligheden for at sælge såkaldte omfattende byggeretter til boligbyggeri i området for at finansiere nye Herlevhaller.

Det er således ikke borgerne som løber med en halv eller hel vind. Men tværtimod forholder sig relevant til, under hvilke rammer området skal udvikles i de kommende år. Det er præcist det, der er formålet med offentlige høringer og dialogmøder med borgere og foreninger. Tak for det.

SF har lige siden 2007 afvist boligbyggeri på eller klods op ad idrætsanlæggene ved Herlevhallerne. Og det holder vi fortsat fast i. Vi vil gerne støtte en opgradering af Herlevhallerne, og i den forbindelse kan det blive aktuelt at tillade fx liberale erhverv, sundhedshuse og motionscenter i det centrale område, hvor Herlevhallerne ligger i dag. Det betyder samtidig et stort NEJ til boligbyggeri i 4 etagers højde i området.