Nyt solcelleselskab og fart på den grønne omstilling

Vi har med Klimahandleplanen 2050 en ambitiøs målsætning om reduktion af CO2-udledning klimabelastning i henholdsvis 2025, 2030 og senest i 2050 at være klimaneutral kommune som geografisk område.

Men vi har som alle andre kommuner i Danmark stødt ind i bureaukratiske benspænd, når det kom til handling i form af opsætning af lokale solcelleanlæg på kommunens egne bygning. Det forsinker lige nu Herlevs muligheder for grøn omstilling, men vi har også et indædt ønske om at overkomme disse barrierer.

Derfor er der med budgetaftalen for 2024 enighed om, at Herlev kommune skal etablere et solcelleselskab for at indfri opsætning af solceller på kommunens bygninger. Selskabet skal etableres i samarbejde med andre kommuner eller om nødvendigt alene. Dermed vil vi i 2024 kunne komme i gang med opsætningen af de første solcelleanlæg – lige så snart selskabet er startet.

Samtidig tilføres der ekstra midler i 2024, så der kan komme yderligere fart på den grønne omstilling, herunder opsætning af solcelleanlæg, energirenoveringer og kampagne for ændret adfærd, så vi alle kan få inspiration og råd om klimavenlig levevis og vaner.