SF’s ændringsforslag til Budget 2021

På baggrund i et øget tilskud til Herlev Kommune primært via Udligningsreformen og den dermed positive udvikling af kassebeholdningen, er der økonomisk plads til nye intiativer og genopretning af nogle af de tidligere års besparelser.

SF har følgende forslag til Budget 2021:

Børneområdet
1. Øget tilskud til uddannelse af flere meritpædagoger for at rette op på den skæve fordeling af uddannet/ikke-uddannet pædagogisk personale (1,0 mio. kr.)

Skoleområdet
2. Styrkelse af trivselspakken (2,0 mio. kr.)
3. Besparelse på afdelingsledelse på folkeskolerne i 2020 – Budgetaftale 2020 annulleres (2,1 mio. kr.)

Forebyggende indsatser
4. Reduktion af familieterapien i PPR i 2020 – Budgetaftale 2020 annulleres (0,615 mio. kr.)
5. Nedlæggelse af voksentandplejen i 2020 – Budgetaftale 2020 annulleres (0,204 mio. kr.)

Det specialiserede område og Socialpsykiatrien
6. Løft af det specialiserede område og budgettilpasning til et realistisk niveau (3,0 mio. kr.)
7. Socialpsykiatrien – koordinator mellem behandlingspsykiatrien og de kommunale støttefunktioner samt pårørenderådgivning/koordinator (0,5 mio. kr.)
8. Minibus/transporter til socialpsykiatrien leasing (0,075 mio. kr.)

Kulturområdet
9. Reduktion på Biblioteket i 2020 Budgetaftale 2020 annulleres (0,205 mio. kr.)
10. Reduktion på Musikskolen i 2020 Budgetaftale 2020 annulleres (0,307 mio. kr.)

Miljø og klima
11. Elbiler i ældreplejen, driftsafdelingen mv. i takt med nye leasingaftaler eller nyindkøb – eventuelle merudgifter (0,25 mio. kr.)
12. Reduktion i Teknik og Miljøs administrative budget, Grønne områder kvalitetsniveau sænkes i forbindelse med pleje af de grønne områder i 2020 Budgetaftale 2020 annulleres (0,103 mio. kr.)

Trafiksikkerhed/Støj
13. Øget indsats for trafiksikkerhed og støjbekæmpelse (0,5 mio. kr.)

Total driftsbudget (10,859 mio. kr.)

Finansiering af SF’s driftsforslag:
14. Kassebeholdning reduceres i 2021 fra ca. 150 mio. kr. til ca. 140 mio. kr. (10,859 mio. kr.)

Miljø og klima anlæg
15. Nyt ESCO-2 projekt Bygningsoptimering og CO2-reduktion, anlæg – kasse- og lånefinansieres (10,0 mio. kr.)
16. Solceller på kommunale bygninger i takt med ændret lovgivning og i sammenhæng med ESCO-2 projekter, anlæg – kasse- og lånefinansieres (5,0 mio. kr.)

Arly Eskildsen Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *