Borgerrådgiver nu!

En kommune kendes på, hvordan den behandler de svageste i vores samfund.

I hele landet ser og hører vi forfærdelige historier om besparelser på handicapområdet, ofte med kæmpe konsekvenser for den enkelte familie. Således også i Herlev, hvor 44% af klagerne på voksenområdet og 63% på børneområdet, bliver omgjort af Ankestyrelsen.

Vi skal huske, at der er familier bag disse tal! Familier som bare ønsker det, som de burde være sikret via Serviceloven.

Den støt voksende Facebookgruppe #enmillionstemmer ønsker Handicapområdet flyttet væk fra kommunerne. Det har vi naturligvis også drøftet i DH-Herlev. For os der har været aktive på området, også før kommunalreformen i 2007, kan huske at det bestemt ikke kun var fryd og gammen under Amtets tid.

Så hvad er svaret så for at undgå, at så mange menneskers retssikkerhed er truet i disse år?

I DH-Herlev afventer vi i spænding den store evaluering, der er sat i gang på hele det specialiserede område, en evaluering som er omfattende og som vil ske hen over det næste 1½ års tid. Og som muligvis godt kan ende med, at området skal placeres anderledes fremadrettet?

Men det har vi ikke tid til at vente på! Bag de 44% og 63% sager med fejl i afgørelserne står familier, som skal have en hverdag til at hænge sammen.

I DH-Herlev opfordrer vi derfor politikerne til at oprette en Borgerrådgiver. En uvildig og uafhængig borgerrådgiver, som har til opgave, at rådgive og vejlede borgerne efter lovgivningen og føre tilsyn med kommunens administration.

Formålet med borgerrådgiveren er at sikre bedre kvalitet i kommunens sagsbehandling og dermed borgerens retssikkerhed, hvilket vil bidrage til at mindske antallet af klagesager.

Og bidrage til, at familier får det, som de har krav på og burde være sikret, via Serviceloven.

Betina Skovby – Formand for DH-Herlev

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *