Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Betina Skovby – gruppeformand

Nyvalgt for perioden 2022-2026

Betinas udvalgsposter er; Formand Familie- og Forebyggelsesudvalget
Næstformand Børne- og Uddannelsesudvalget
Sundheds- og Voksenudvalget
Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg
Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg (personlig stedfortræder)
Skolebestyrelsen Herlev Byskole
Valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg – Herlev Byskole
Dialogforum
Bestyrelsen for Kachotten
Idrætsforum
Handicaprådet

Arly Eskildsen

Genvalgt til kommunalbestyrelsen for perioden 2022-2026

Arlys udvalgsposter;

Økonomi- og planlægningsudvalget Næstformand Arbejdsmarkedsudvalget
Miljø-, Klima- og Teknikudvalget
Formand § 17, stk. 4-udvalg – Klimahandlingsplan
KL Delegerede (personlig stedfortræder)
Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionsrådsvalg (personlig stedfortræder)
Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg
Grundlisteudvalget
Fredningsnævnet
Handicaprådet (personlig stedfortræder)